Koncepcja projektu “Visual Story Talent Lab (ViSTa Lab)” powstała w wyniku spotkań i dyskusji młodych osób wiążących swoją przyszłość z branżą filmową. Projekt skierowany jest do młodych twórców filmowych – głównie aspirujących scenarzystów, reżyserów i producentów.

Młodzi ludzie zainteresowani scenopisarstwem filmowym napotykają problemy utrudniające im rozwijanie własnego warsztatu twórczego. Główne problemy związane z międzynarodowym rozwojem twórczym młodej branży filmowej to:

  • europejski rynek filmowy zdominowany jest przez wielkie hollywoodzkie studia, a wymiana twórcza pomiędzy poszczególnymi krajami europejskimi jest zbyt mała,
  • wiedza młodych scenarzystów filmowych na temat możliwości podjęcia współpracy międzynarodowej oraz europejskich mechanizmów wsparcia ich artystycznego rozwoju jest znikoma, brakuje też ośrodków edukacyjnych mogących zaproponować tego rodzaju ofertę edukacyjną.

ViSTa Lab to odpowiedź na brak programu edukacyjnego, pozwalającego na rozwijanie własnego warsztatu twórczego, nawiązanie międzynarodowej współpracy artystycznej, wymianę doświadczeń z kolegami z innych krajów europejskich, a co za tym idzie także realizację międzynarodowych aspiracji związanych z rozwojem własnych, twórczych pasji. Rynek filmowy jest zmieniającym się stale organizmem i choć dominację wielkich hollywoodzkich studiów widać od samego pojawienia się sztuki filmowej, tak europejscy filmowcy próbują wciąż to nowych metod na przełamanie tego trendu i zaznaczenie swojej pozycji.

Program Visual Story Talent Lab skupia się przede wszystkim na podjęciu współpracy międzynarodowej oraz stworzeniu europejskich mechanizmów wsparcia artystycznego rozwoju scenarzystów filmowych u progu kariery. Stworzenie europejskiej platformy dla młodych scenarzystów może stać się realną przestrzenią rozwojową, dającą im siłę napędową i pozwalającą wykroczyć poza ograniczenia związane z funkcjonowaniem poszczególnych kinematografii narodowych. To właśnie w działaniach ponadnarodowych, realizowanych w ramach europejskiej współpracy, młodzież zainteresowana przyszłym rozwojem w trudnej profesji scenarzysty filmowego upatruje nie tylko swoją indywidualną przyszłość, ale także przyszłość europejskiego kina.

Każdy uczestnik “ViSTa Lab”, dzieląc się swym doświadczeniem i wiedzą przyczyni się do wzbogacenia wielokulturowego charakteru projektu. Zaplanowany w ramach projektu program pozwoli młodym ludziom nie tylko na rozwijanie umiejętności twórczych, ale także pozyskanie praktycznych doświadczeń i informacji na temat zasad międzynarodowej sprzedaży scenariuszy filmowych, kanałów dotarcia do producentów filmowych w poszczególnych krajach oraz kryteriów produkcyjnych warunkujących potencjalny sukces filmu w europejskim obiegu.

ViSTa Lab ma być warsztatem scenariuszowym, w ramach którego spotkają się ze sobą studenci szkół filmowych z różnych części świata, by w ramach anglojęzycznych warsztatów pracować nad projektami filmów fabularnych. Ważnym punktem odniesienia będzie dla postać Krzysztofa Kieślowskiego i materiały z Archiwum Kieślowskiego w Sokołowsku. Kieślowski jak mało kto nadaje się na patrona nowoczesnego kina międzynarodowego: był mistrzem formy fabularnej, dokumentalnej i serialowej, a jego dzieła okazały się uniwersalne. ViSTa (której nazwa nawiązuje do pięknych widoków Dolnego Śląska, jakie roztaczają się wokół Sokołowska) ma stać się miejscem spotkania różnych wrażliwości i pomysłów na kino, a także miejscem aktywnej nauki rozwijania filmowych projektów.